Açık MR

Hastalarımıza ihtiyaç duyulan MR çekim hizmeti Radyoloji merkezimizde ki AÇIK MR ile sağlanmaktadır. Çekilen MR filmleri Radyoloğumuz Uzm.Dr.Savaş Karakoç tarafından aynı gün raporlanmaktadır.

Açık MR

Hastalarımıza ihtiyaç duyulan MR çekim hizmeti Radyoloji merkezimizde ki AÇIK MR ile sağlanmaktadır. Çekilen MR filmleri Radyoloğumuz Uzm.Dr.Savaş Karakoç tarafından aynı gün raporlanmaktadır.

O Doğmadan bilmelisin...

Ayrıntılı Ultrason ve Fetal Eko

Anne karnında bebek kalbi incelenmesi

Doppler Ultrasonografi

Bu yöntem ile bir organın veya damarının kan akımını inceleyebiliriz

İş Tetkikleri

Akçiğer grafileri, Solunum fonksiyon testi, İşitme testi, Laboratuvar hizmetleri