Hakkımızda

Fizyorad hakkında bilmek istedikleriniz

Tarihçe

Özel Fizyorad Fizik Tedavi Rehabilitasyon Tıp Merkezi olarak 2013 yılının Eylül ayından beri hizmet vermekte olduğumuz Sevil Kaynak İlkokulu yanı (Milli Eğitim Arkası) adresimizden, 2015 yılı Ağustos ayında hastalarımız için özel tasarladığımız modern ve donanımlı, Sırakapılar Mah. 491 sok.(Eski Erpa yanı) adresindeki yeni binamıza taşınmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1000 m2’lik binamızda Elektro Terapi, Rehabilitasyon ve Çocuk Rehabilitasyon olarak özel katlar halinde, alanında uzman Doktoru, konusunda deneyimli Fizyoterapistler, Tıbbi Sekreter ve Tecrübeli Hemşire Teknikerlerimiz ile Poliklinik Tedavi, Tüm Laboratuvar Tetkikleri, tüm radyolojik tetkikleri (MR, röntgen, kemik dansitometri, tomografi, ultrason vs.) ve medikal masaj hizmeti vermekteyiz.

Merkezimize gelen her hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımızca, değerlendirilmekte ve probleme yönelik bir tedavi programı planlanmaktadır. Planlanan tedavi merkezimizde bulunan modern fizik tedavi cihazlarıyla ve deneyimle fizyoterapistler ve teknikerlerimiz aracılığıyla uygulanmaktadır. Tedavi aşamasında hastaların tedaviye cevapları gözden geçirilmekte ve hastalar tedavi süresince yakından izlenmektedir.

Fizyorad hafta içi 8.00- 18.00, cumartesileri 8.00-17.00 ‘ ye kadar 3 adet servis aracımızla hizmetinizdedir.

Hasta Hakları

Hizmetten Faydalanma Hakkı

Her birey, merkezimizde; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ideolojik görüş ve sosyal durumları konusunda ayrım gözetmeksizin hizmet alma hakkına sahiptir.

Bilgilenme ve Bilgi Edinme Hakkı

 • Her bireyin merkezimizde aldığı sağlık hizmetinin ve imkânlarının neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri gerek sözlü gerek yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
 • Tanı ve tedavi aşamalarında hastalarımız, kendileri ile ilgili tüm dosyalara bakma ve yazılı taleplerini ilettikleri takdirde tıbbi kayıtlarının tümüne erişme ve bu dosyaları çoğaltma hakkına sahiptirler.
 • Herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece hastalarımız hakkında özel veya aile yaşamı ile ilgili bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Sağlık Kuruluşu, Personel Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımızın hizmet aldıkları sağlık kuruluşunu, doktoru, hemşireyi ve diğer sağlık personellerini değiştirme hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren tüm doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin görevini, unvanını ve kimliğini görme hakkına sahiptirler.

Gizlilik (Mahremiyet) Hakkı

Hastalarımız tedavi süreçleri boyunca her türlü sağlık hizmetlerini gizliliğe uygun bir ortamda alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın bilgileri, yaşamlarını tehlikeye sokmayacak şekilde korunur. Hastalarımız, kendilerine ait tüm bilgilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.

Rıza Hakkı

Hastalarımız rızaları olmayan bir tıbbi müdahaleyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

Saygı Hakkı

Hastalarımız güler yüzlü, saygılı, şefkatli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Danışma Hakkı

Hastalarımız kendi arzuları ile başka bir uzmana danışma hakkına sahiptir. Danışma sonucunda uzmanlığı alınan doktor ve tedaviyi sürdüren doktor görüş birliğine vardığında ilgili tedavi uygulanır.

Dini Hizmetlerden Yararlanabilme Hakkı

Hastanemizin imkânları dâhilinde her hasta dini vecibelerini yerine getirme, hakkına sahiptir.

Tıbbi İmkânlardan Yararlanma Hakkı

Hastalarımız tanı ve tedavilerdeki yeniliklerden ve son imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Görüş / Öneri, Şikâyet Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihlali durumunda her türlü görüş/öneri ve şikâyet bildirme hakkına sahiptirler.

Hasta Sorumlulukları

Hastane Kurallarına Uymak

 • Hastalarımız; hastanenin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.
 • Hastalarımız, randevulu hizmet veren birimden yararlanıyorlarsa, randevunun tarih ve saatine uymaları ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeleri gerekir.
 • Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olunmalıdır.
 • Hastalarımız; hastane personeline, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek

 • Hasta; sağlığıyla ilgili şikâyetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 • Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta; sağlık karnesinin (SGK, Rapor vb.) vizesini zamanında yaptırmak durumundadır.
 • Hasta; tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

Hastaların planlanan tedaviyi reddetmeleri veya doktorun talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

Tedavisiyle İlgili Önerilere Uymak

 • Her hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
 • Hastalarımız, öngörülen tedavi planlarına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda, fizyoretapistler, hemşireler ve ilgili sağlık personelinin, bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 • Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.

İnsan Kaynakları

Başarımızın “Önce İnsan” felsefesinden hareketle, yönetime katılım sağlayan, gelişimi desteklenen ve motivasyonları yüksek tutulan çalışanlar ile gerçekleşebileceğinin farkındayız.

Öncelikle doğru tanımlanmış işe, yetkinliklerine uygun adayları yerleştirmekte, çalışanlarımızı kuruma ve süreçlere adaptasyonlarını hızlandırmak adına gerekli oryantasyon süreçlerine tabi tutmakta, periyodik olarak çalışanlarımızı performans değerlendirme sürecine katmakta, yıllık eğitim planları hazırlayarak gelişimlerine katkı sağlamakta, sosyal organizasyonlar aracılığı ile motivasyonlarını her zaman yüksek tutmaktadır.

Siz de Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezinin bir üyesi olmak istiyorsanız "İnsan Kaynakları Formu" aracılığı ile bizimle güncel özgeçmişinizi paylaşabilirsiniz.