Alt EkstremiteArteriyel Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Özellikle alt ekstremitelerde dolaşım bozukluğu düşünüldüğünde istenilir..Arteriyel renkli Doppler ultrasonografi incelemesi ile atar damarlarda akan kan akım hızları ve kan akımın miktarı incelenebilir. Ayrıca bu tetkikle damar duvarlarında plak olup olmadığı, kritik bir darlık söz konusu olup olmadığı araştırılır. Atar damarları ilgilendiren hastalıklarda temel incelemedir.